Türkiye’de organ nakli bekleyen hastaların sayısı gün geçtikçe artıyor. Organ nakli ile ilgili en önemli sorunların başında ise tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yeter sayıda organın bulunamaması olarak gösteriliyor.

Bu tablonun getirdiği sorunlara bir nebze olsun çözüm bulabilmek ve katkı sağlayabilmek  amacı ile 2013 yılında “BURSA ORGAN BAĞIŞI VE NAKLİ DERNEĞİ”  adı ile kurulan derneğimiz; dünyada ve ülkemizde organ, doku ve hücre nakli hizmetlerinin geldiği nokta ve gelecekteki koşulları öngörerek, sosyal sorumluluk bilincin de ilgili kuruluşlar ile işbirliği yaparak bilinçlendirme çalışmaları yapacaktır.

Amacımız; Hukuki ve etik kurallar doğrultusunda organ bağışını teşvik edip organ nakli hizmetlerini geliştirerek organ nakli ihtiyacı olan daha fazla hastaya yaşam şansı sunmaktır.